حرف بی ربط

 

راز پیروزی اسکندر مقدونی در ایران


میگویند اسکندر قبل از حمله به ایران ، درمانده و مستأصل بود. از خود می پرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر می  فهمند حکومت کنم؟

یکی از مشاوران می گوید:

«« کتابهایشان را بسوزان، بزرگان و خردمندانشان را بکش، و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند....»»

اما ظاهراً یکی دیگر از مشاوران( به قول برخی «ارسطو») پاسخ می دهد:

««نیازی به چنین کاری نیست، از میان مردم آن سرزمین، آنها را که نمی فهمند و کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار و آنها که می فهمند و با سوادند را به کارهای کوچک و پست بگمار... »»

بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت ، فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته و سرخورده ، عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد...!


لطفا و خواهشاً کسی به خودش نگیره...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید