گاز کشی اولین قدم شهر شدن

از اسفند ماه سال گذشته و با توجه به وعدهای مسئولین اولین اقدام برای گاز کشی شهر بیدروبه انجام شده و تا کنون به گفته مسئولین اجرایی پروژه پیشرفتی در حدود 60% داشته است.


این در حالی است که بیشتر خیابانهای اصلی و فرعی دو طرف بیدروبه یعنی زیر جاده اصلی(بین المللی) و پشت آن مسیر گاز کشی لوله گذاری و پوشیده شده است اما نکته قابل توجه علی رغم این کار مثبت عدم مسطح کردن و آسفالت قسمتهایی از خیابانهایی است که برای مسیر لوله گذاری خاک برداری کرده اند که برای عبور و مرور عابرین و همچنین خودروها باعث مشکل شده است.


پیمانکار این طرح اقدام برای مسطح کردن و آسفالت خیابانها و همچنین شستن و تمیز کردن آنها را وظیفه دهیاری می داند و از طرف دیگر آقای فیضی دهیار کنونی بیدروبه ابراز داشتند که در صورت توافق و بستن قراداد از طرف پیمانکار با دهیاری بیدروبه جهت تأمین هزینه آسفالت ما برای آسفالت خیابانها اقدام خواهیم کرد و این در صورتی است که حتی زیر سازی و شستن و تمیز کردن بعد از آسفالت نیز به عهده خود پیمانکار است.


ایشان همچنین از تذکر جدی بخشدار محترم بخش الوار گرمسیری به پیمانکار جهت پاکسازی خیابانها با توجه به عدم رضایت تعداد زیادی از اهالی از وضع موجود خبر دادند و خواستار هرچه بهتر انجام شدن کار توسط پیمانکار شده اند.


 

/ 0 نظر / 21 بازدید