# بخش_الوارگرمسیری

اعتصاب رانندگان مینی بوس خط بیدروبه – اندیمشک(شرکت بهاران سیاحت خوزستان)

رانندگان شرکت مسافربری بهاران سیاحت خوزستان تنها شرکت حمل مسافر (مینی بوس) بین بیدروبه- اندیمشک دیروز سه شنبه 22/1/1391 بااجتماع ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 84 بازدید