صفی به بلندای بیکاری

سالهاست کشور ما به مشکل بیکاری روبروست اما متاسفانه تا کنون از طرف مقامات مسئول برای این معضل اجتماعی راه کاری ارائه نشده.

جوانان تحصیلکرده ای که تنها راه چاره برای آنها روی آوردن به شغل های کاذب و بدون برنامه بوده که خود باعث بوجود آمدن عزت نفس و اراده در آنها شده است.

در همین منطقه خودمان نیز کم نیستند جوانانی که با هزار امید مدرک گرفته اند اما حال تنها پناه آنها دیوارهای سر خیابان و صف طولانی تاکسی ها برای مسافر کشی شده که خود باعث تإسف است که چرا مسئولین شهرستان و این استان صنعتی برای آنها به فکر چاره ای نیستند.

در همین منطقه خودمان کم نیستند شرکتها و پروژه هایی که نیروهای خود را از شهرستانها و استانهای دیگر تإمین کرده اند اما هیچ کس در مقابل آنها واکنشی نشان نداده کم نیستند شرکت هایی که از نیروهای بازنشسته با حقوق های آن چنانی استفاده کرده اند و هیچ کس هم جوابگو نبوده و نیست و اگر هم اندک افرادی در مقابل این گونه حق خوری ها و ظلم به این جوانان تحصیلکرده ایستاده اند با جو سازی طرف مقابل و انگ منافع شخصی وی را وادار به سکوت کرده اند.

اما باز هم همچنان ما به امید طلوعی ایستاده ایم تا شاید مرد اصلاح گر این رسم بد پیدا شود.

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
صدای اندیمشک

گربه مجلس راه یابد پای من هرچه ویرانی است عمران می کنم می روم هر شب به میدان های شهر هر چه ساعت بود میزان می کنم مشکلات شهرتان را رتق و فتق پشت میز و پشت فرمان می کنم کوچه های تنگ را هر شب فراخ هرچه بن بست است دالان می کنم چاله های شهر را چاه عمیق هرچه دالان را خیابان می کنم مردها را اهل تجدید فراش لطف ها در حق نسوان می کنم منتظر حضورتان در وبلاگ صدای اندیمشک هستیم.

اندیمشک هوار

بی براری کوشتمه نه تش گوله!!! وروزی که بخش الوار گرمسیری یک ترمینال مسافربری ساده هم ندارد