تعطیلی شرکت تولید مواد معدنی چناره(صنایع فولاد)

بعد از گذشت سالها و پیگیری های مکرر که در اکثر مواقع با کم توجهی برخی مسئولین و ارگانها بدون نتیجه باقی می ماند ، چندی پیش برخی مسئولین سازمانها و نهادها گوشه چشمی به خواسته های اهالی روستای کلگدره در خصوص مشکلاتی که شرکت تأمین مواد معدنی چناره برای آنها ایجاد کرده نشان دادند و همین گوشه چشم نیز تاکنون کارا و موثر بوده و روزنه امیدی را در دل این مردم باز کرد.

پس از پیگیری مداوم چند نفر از اهالی روستای کلگدره یک در خصوص مشکلات بین اهالی روستا و شرکت صنایع فولاد از طرف اداره محترم محیط زیست کارشناسانی به منطقه اعزام شد و تقریباً بازدیدی کلی از سایتهای تولیدی شرکت و محیط روستا بعمل آمد هرچند که این بازدید تقریباً سرزده بود ولی برخی مسئولین شرکت ظاهراً منتظر این بازدید کنندگان بوده و در واقع دست بازدید کنندگان را خوانده بودند!

 

 

 اما خوشبختانه کارشناسان محترم اعزامی آنقدر جدی و باهوش بودند ( کارخانه ها در آن روز بصورت نیمه فعال درآمده و جاده ها قبل از ورود کارشناسان آب پاشی شده بود ) که با این ظاهر سازی فریب نخورده و حتی در جواب عده ای از ساکنین که برای توضیح این وضع با آنها صحبتی داشتند گفتند: "همه چیز واضح و مبرهن است و معلومه که اوضاع از چه قرار است و ..."

پس از ارائه گزارش بصورت کاملاً جدی به مسئولین شرکت در رابطه با اوضاع زیست محیطی شرکت که برای منطقه و روستاها بوجود آورده هشدار جدی داده و حتی تهدید به پلمپ شرکت در صورت عمل نکردن به دستورات مسئولین محیط زیست نمودند.و شرکت را بعد از سالها با چالش جدی روبرو کرد.

 

 

 

و مراحل قانونی این شکایات نیز در حال پیگیری است ، هرچند عده ای نادانسته و عده ای از روی غرض سعی بر منحرف کردن خواسته های به حق و قانونی اهالی روستای کلگدره یک و به تَبَع آن دیگر روستاهای اطراف را دارند اما به حول و قوه الهی ،با این عزم جدی که مسئولین بخش الوار و حتی شهرستان جهت رسیدگی به خواسته های مردم نشان داده اند مسلماً این مشکلات بصورت جدی و موشکافانه مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به سوی برطرف نمودن آن ادامه یابد.انشاا...

هرجند هیچ کس دوست نداشت در روند کار شرکت و توسعه بخش الوار گرمسیری مشکلی پیش آید اما مدتهاست که شرکت بدون توجه به حق و حقوق مردم این روستا ها  باعث مشکلاتی برای اهالی شده است. اما مردم تا کنون تحمل کرده اند تا موضوع بر میگردد به آگهی استخد امی که چندی پیش این شرکت انتشار کرد و با آنکه بارها مسئولین شرکت اعلام کرده اند با توجه به مشکلات و آلودگیهایی که این شرکت برای اهالی بوجود آورده حتی المقدور بیشتر نیروهای کارش را از افراد بومی همین منطقه جذب خواهد کرد اما در این آگهی که بیشتر به  قرارداد ترکمن چای شبیه بود شرایطی را ذکر کرده بودند که تنها به اقوام و بستگان مسئولین اداری و فنی شرکت حق شرکت در گزینش را داشتند و جالب اینکه حتی خودشان بعداَ به مفاد آن آگهی توجه نکرده و کسانی خارج از آن شرایط را جذب کردند که در نهایت باعث اینگونه پیگیریها از طرف ساکنین روستای کلگدره 1 شد و کار به اینجا رسیده است.

(وبلاگ کلگدره)

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید