مناظر زیبای سد دز واقع در بخش الوار

این منطقه با توجه به تمام زیبایی و سر سبزی و وجود آب سد که میتواند گردشگران زیادی را به این منطقه بکشاند اما متاسفانه مورد کم لطفی به قول (ممد جو ) .....نقطه چینها قرار گرفته که امید وارم لطف خود را نیز شامل حال این منطقه کنند تا مردم در فضای پر از تنش و استرس کنونی بتوانند محلی برای استراحت و آرامش داشته باشند.

     

 

 

مشکل اصلی را میتوان نبود جاده آسفالت دانست که با توجه به خاکی بودن خیلی ها را از آمدن به این منطقه پشیمان می کند .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید