امام علی ( ع )

شناخت بزرگوار   و  پست فطرت

از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی  و  تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپرهیز .....

از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن ، از آن کمتر است ...

شرایط تحقق اوامر الهی

فرمان خدا را بر پا ندارد ، جز آن کسی که در اجرای حق مدارا نکند  ،  سازشکار نباشد و پیرو آرزو ها نگردد...

/ 0 نظر / 18 بازدید